Privatumo politika

www.butera.lt  saugo savo klientų privatumą, todėl čia aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo butera.lt ir naudojimo principus. Šią Privatumo politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės interneto svetainėje ar užpildote registracinę formą.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Duomenys renkami

 Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra

pateikti Slapukų politikoje.

Užpildžius www.butera.lt  registracinę formą renkame kliento identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Surinktus duomenis apie svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. www.butera.lt  darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos klientus, įskaitant ir svetainės lankytojus. www.butera.lt  svetainės lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Jūsų duomenų saugojimo laikas

 www.butera.lt    saugo savo klientų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Naudojimas slapukų

 Daugiau informacijos rasite www.butera.lt    Slapukų politikoje .

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad www.butera.lt   nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš www.butera.lt  interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Kiekvienas klientas turi teisę

  1. kreiptis į butera.lt su prašymu suteikti informaciją apie   tvarkomus Jūsų asmens

duomenis;

  1. kreiptis į butera.lt su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  2. kreiptis į butera.lt su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su

savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

  1. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia butera.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  2. Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į butera.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu:

raštu – el. paštu  butero.vadyba@gmail.com .Žodžiu tel. nr. +370 60839505.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

 Plečiantis veiklai ir paslaugoms, gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

 

Jeigu bus atlikti esminiai šios politikos pakeitimai, apie tai iš anksto informuosime paskelbdami

pranešimą www.butera.lt interneto svetainėje.